A. I. Cuza University of Iaşi


Stagii Erasmus+ de practică

În perioada 15-29 mai se pot depune dosare de candidatură pentru stagii Erasmus+ de practică. Sunt disponibile 2 locuri, la următorii parteneri:
 • Universität Innsbruck, Austria
 • Catalysts GmbH, Linz, Austria
Pot participa şi studenţii care sunt în ani terminali, cu condiţia ca stagiul să aibă loc în primul an după absolvire.

Documente necesare pentru dosarul de candidatură:

 • Curriculum Vitae.
 • Scrisoare de motivare (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală.
 • Atestatul de limbă/foaia matricolă din liceu.
 • Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de un stagiu de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de un astfel de stagiu, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului.
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii).
 • Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz).
 • Acceptul de la instituţia/compania partener la care se doreşte efectuarea stagiului.
Calendar selecţie:
 • întâlnirea de informare a studenţilor interesaţi să participe la selecţie: 21 mai, ora 12, sala de consiliu a facultăţii
 • interviul (participare obligatorie): 30 mai, ora 12, sala de consiliu a facultăţii
 • afişarea rezultatelor: 30 mai, ora 13
Criteriile de eligibilitate şi modul de calcul al mediei pot fi consultate în regulamentul de selecţie al universităţii (a se vedea mai jos).

Documente utile:


© 2006-2010 FII | about | intranet