A. I. Cuza University of Iaşi


Examen de disertaţie - sesiunea februarie 2018

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 05-09 februarie 2018.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau descărcat de aici)
 • fişa de lichidare (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau descărcat de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (unde este cazul)
 • copie după actul de identitate
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii)
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, în original (daca nu se află la dosarul depus la facultate)
 • situaţia şcolară (document care se eliberează de la Baze de date, cam. 201, doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie)
 • dosar plic
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică etc.– după caz).
Observaţie:
 • Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în data de 12 februarie 2018, începând cu ora 10.00 în C401.

© 2006-2010 FII | about | intranet