A. I. Cuza University of Iaşi


Examen de licenţă - sesiunea iulie 2017

Înscrierile se fac în perioada 26-30 Iunie 2017, atât la secretariatul Facultăţii de Informatică, cât şi online, completând formularul de la adresa:

https://goo.gl/forms/RDwI0Pa5fGC3VrJs2

Dosarul de înscriere, depus la la secretariatul facultăţii, va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau se poate descărca de aici)
 • fişa de lichidare (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau se poate descărca de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
 • copie după actul de identitate
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201 – document ce se foloseşte doar în vederea susţinerii examenului de licenţă)
 • diploma de bacalaureat, în original
 • un exemplar din lucrarea de licenţă (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii)
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul)
 • dosar plic
Pentru susţinerea disertaţiei, dosarul de înscriere va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare;
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situaţia şcolară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201. Acesta este un document valabil doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie.);
 • diploma de bacalaureat, diploma de licență și supliment de diplomă (pentru absolvenți de licență promoția 2014 sau anterior)
 • dosar plic
 • candidații trebuie să completeze obligatoriu și formularul online de înscriere
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).
Observaţie:
 • Examenul de finalizare a studiilor va avea loc în perioada 3-9 iulie 2017, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarii comisiilor de examinare.
Se recomandă parcurgerea regulamentului de finalizare a studiilor.

© 2006-2010 FII | about | intranet