A. I. Cuza University of Iaşi


Examen de disertaţie - sesiunea februarie 2017

Programarea candidaților o puteți găsi aici.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 6-10 februarie 2017.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau se poate descărca de aici)
 • fişa de lichidare (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau se poate descărca de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (unde este cazul)
 • copie după actul de identitate
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie (lucrarea se redactează şi se susţine în limba de predare a programului de studii)
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul)
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201, doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, în original (în afara cazului în care diplomele se află deja la secretariatul facultăţii)
 • dosar plic
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, taxe de reexaminare, de refacere activitate didactică etc.– după caz).
Observaţii:
 • Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în perioada 13-19 februarie 2017, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarul comisiei de examinare.
 • Candidaţii cu dosar complet, care au situaţia şcolară încheiată, se pot înscrie începând cu 1 februarie 2017.

© 2006-2010 FII | about | intranet