A. I. Cuza University of Iaşi


Regulations

Please read carefully the internal rules (in Romanian language only):

Legislaţie

Cadru general

  • L.84/1995: Legea învăţământului republicată în monitorul oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999;
  • L.128/1997: Statutul personalului didactic;

Disertaţie, Licenţă şi absolvire

  • O.M.E.C. 3104/2002: Ordinul MEC privind cadrul general de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior.

Învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă

  • H.G. 1214/2000: Hotărârea nr. 1214 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă în învăţământul superior;
  • HG1011_2001: Hotărârea numărul 1011 din 8 octombrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior.

Reglementări specifice UAIC

A se consulta secțiunea Regulamente de pe situl Universității "Alexandru Ioan Cuza din Iași.

De asemenea, a se parcurge regulamentele DCD (Departamentul de Comunicații Digitale).

Reglementări specifice FII


© 2006-2010 FII | about | intranet