A. I. Cuza University of Iaşi


Hotărâri Consiliu FII Ianuarie 2009

Hotărârea Consiliului FII din 20 Ianuarie 2009

În sedinţa din 20 ianuarie, Consiliul Facultăţii a aprobat noile procente de acordare a notelor, conform celor discutate la începutul semestrului în şedinţa departamentului:

  • nota 10 - 5 %
  • nota 9 - 10%
  • nota 8 - 20%
  • nota 7 - 30%
  • nota 6 - 25%
  • nota 5 - 10%
Aceste procente se aplică pentru formaţii mari de studii (exceptând disciplinele de limbi străine), i.e. mai mult de 50 de studenţi. În cazul formaţiunilor mici de studii, se recomandă să existe o diversitate corespunzătoare a notelor acordate.

© 2006-2010 FII | about | intranet