A. I. Cuza University of Iaşi


Hotărâri Consiliu FII Ianuarie 2008

Hotărârea Consiliului FII din 21 Ianuarie 2008

Având în vedere prevederile art 33 şi 35 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii didactice – studii de licenţă şi Hotărârea Biroului Senat din data de 2 Martie 2006, Consiliul FII hotărăşte următoarele privind aplicarea acestora:

 1. Studenţii care nu au promovat o disciplină(sau mai multe) din semestrului I se pot prezenta în sesiunea din vară la evaluarea acesteia(acestora), fără a plati alte taxe în afară celei de reînmatriculare. Disciplinele în cauză, nepromovate în urma sesiunii din vară, se vor reface în semestrul I anul următor cu plata taxei conform art 35(a).
 2. Studenţii care nu au promovat o disciplină(sau mai multe) din semestrului II se pot prezenta în sesiunea din iarnă a anului următor la evaluarea disciplinelor nepromovate în acest semestru, fără a plăti alte taxe în afara celei de reînmatriculare. Disciplinele în cauză, nepromovate în urma sesiunii din iarnă, se vor reface în semestrul II cu plata taxei conform art 35(a).
 3. Refacerea unei discipline se face prin consemnarea acesteia în anexa la contractul de studiu pe care studentul o completează la începutul fiecărui an universitar sau la reînmatriculare.
 4. Având în vedere art. 3 din Hotararea Biroului Senat, fiecare profesor poate recunoaşte evaluările parțiale din semestrele trecute, dacă aceastea au fost promovate. Precizarea este necesara ţinând cont de:
  1. această evaluare nu este consemnată decât în fişierele profesorului,
  2. semantica termenului „refacerea disciplinei”,
  3. dinamica programei analitice atât a cursului cât şi a seminarului şi a laboratorului.
 5. Reevaluarea pe parcurs se face odată cu refacerea disciplinei în semestrul în care aceasta este programată.

© 2006-2010 FII | about | intranet