A. I. Cuza University of Iaşi


Hotărâri Consiliu FII Februarie 2011

Hotărârea Consiliului FII din 28 Februarie 2011

Având în vedere faptul că în Regulamentele privind desfășurarea activității didactice pentru studii universitare de licență, respectiv pentru studii universitare de master nu sunt precizate în mod clar condițiile de luare în considerare a punctajelor pentru:

  • Obținerea unui loc cu finanțare de la bugetul de stat;
  • Acordarea burselor de studiu, a burselor sociale şi a celor ocazionale;
  • Acordarea locurilor de cazare;
  • Acordarea locurilor în taberele studențești,
în ședința de Consiliu FII din data de 28 februarie 2011 s-au hotărât următoarele:

În cazul studenților care repetă anul de studii, indiferent de modalitate (repetare în cazul în care au mai mult de 5 restanţe sau reînmatriculare), punctajul luat în calcul este cel corespunzător disciplinelor promovate în semestrul calendaristic anterior celui pentru care se face alocarea locurilor bugetate sau a burselor. Nu se iau în calcul punctele acumulate din discipline echivalate (promovate în ani universitari anteriori).

Criteriul de departajare pentru anul I (inclusiv în cazul în care un student repeta anul) este media la admitere.


© 2006-2010 FII | about | intranet