A. I. Cuza University of Iaşi


Licenţă - Dizertaţie Februarie 2009

Licenţă – Dizertaţie Februarie 2009

Informatică - Curs de zi

Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 26 - 29 ianuarie 2009
Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor:
 • 13 - 14 februarie 2009
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică - 15 RON; studenţii care nu au studiat 4 semestre o limba straină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 RON (valabil pentru studii de licenţă) ;
 • un exemplar din lucrarea de licenţă / dizertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară;
 • dosar plic
Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recupărari laboratoare, vor fi achitate integral.


© 2006-2010 FII | about | intranet