A. I. Cuza University of Iaşi


Absolvire 2015

Informatică (sesiunea iulie 2015)

Perioada de înscriere pentru licenţă (dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 22—26 iunie;
 • înscrierea se încheie în ziua de vineri, 26 iunie, ora 12:00;
 • în prealabil, fiecare candidat va completa obligatoriu un formular Web ce va colecta informații privind lucrarea de licență, inclusiv varianta electronică a acesteia și codul-sursă – termen-limită: duminică, 21 iunie.
Perioada de înscriere pentru disertaţie (dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 22—26 iunie;
 • înscrierea se încheie în ziua de vineri, 26 iunie, ora 12:00;
 • în prealabil, fiecare candidat va completa obligatoriu un formular Web ce va colecta informații privind lucrarea de disertaţie, inclusiv varianta electronică a acesteia și codul-sursă – termen-limită: vineri, 26 iunie, ora 12.00.
Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor:

 • susţinerea lucrărilor pe comisii va avea loc în perioada 29 iunie—5 iulie.

Programarea candidaţilor pe comisii va fi publicată după încheierea înscrierilor.

Dosarul de înscriere

Va conţine următoarele acte pentru susţinerea licenţei:

 • cerere de înscriere + dovada completării formularului Web de mai sus;
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare;
 • un exemplar tipărit al lucrării de licenţă;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situaţia şcolară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201. Acesta este un document valabil doar în scopul susţinerii examenului de licenţă);
 • dosar plic.
Pentru susţinerea disertaţiei, dosarul de înscriere va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare;
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situaţia şcolară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201. Acesta este un document valabil doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie.);
 • dosar plic.
Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ.
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere a activității didactice, de recuperări a laboratoarelor vor fi achitate integral.

Comisii

Comisiile de licenţă:

Licenţa 1

 • Sabin Buraga (președinte)
 • Anca Ignat
 • Ionuț Pistol
 • Alex Moruz (secretar)

Licenţa 2

 • Corina Forăscu (președinte)
 • Cristian Frăsinaru
 • Florentin Olariu
 • Paula Onofrei (secretar)

Licenţa 3

 • Ștefan Ciobâcă (președinte)
 • Lucian Ghirvu
 • Cătălin Bîrjoveanu
 • Nicoleta Armanu (secretar)

Timpul alocat unui student pentru examenul de licenţă este de 20 de minute, din care 15 minute pentru susţinerea lucrării de licenţă şi 5 pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale.

Pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale, fiecare comisie va propune un număr de 3 discipline conexe subiectului lucrării de licență, dintre cele obligatorii ale planului de învățământ. Candidatul va răspunde la un subiect tras la sorți aparținând uneia dintre materiile respective.

Comisia de disertaţie:

 • Dorel Lucanu (președinte)
 • Dan Cristea
 • Cornelius Croitoru
 • Sorin Iftene
 • Diana Trandabăţ (secretar)

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Timpul alocat unui student pentru examenul de disertatíe este de 20 de minute.


© 2006-2010 FII | about | intranet