A. I. Cuza University of Iaşi


Absolvire 2011

Informatică (sesiunea februarie 2012)

Sunt disponibile informații privind calendarul susținerii examenului de licență și calendarul susținerii examenului de dizertație care vor avea loc în data de vineri, 17 februarie 2012.

Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 8 - 14 februarie

Informatică (sesiunea iulie 2011)

Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 20 - 23 iunie
Susținerea lucrării de diplomă și evaluarea cunoștințelor:
 • 27 iunie - 03 iulie
Consultați ghidul de licență.

Dosarul de înscriere

Va conține următoarele acte pentru susținerea licenței:

 • cerere de înscriere (formularul se poate prelua de la secretariat);
 • copie legalizata după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul poate fi preluat și de la secretariat);
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • studenţii care au studiat prin planul de învaţământ al facultăţii o limbă străină cel puţin 4 semestre vor depune chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică în cuantum de 15 lei (se achita la BRD); absolvenții generației 2011 sunt scutiți de plata acestei taxe; studenţii care nu au studiat 4 semestre o limbă străină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 lei);
 • studenţii care au beneficiat de burse de studii intr-o ţară străină pe o perioadă de minim 6 luni şi studenţii care au obţinut certificate si diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate (ex. Certificat TOEFL, cu punctaj minim 500) pot prezenta documentele respective.
 • un exemplar din lucrarea de licenţă cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situația școlară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201);
 • dosar plic.
Pentru susținerea dizertației, dosarul de înscriere va conține:

 • cerere de înscriere (formularul se poate prelua și de la secretariat);
 • copie legalizata după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul poate fi preluat și de la secretariat)
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situația școlară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201);
 • dosar plic.
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ;
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recuperări laboratoare vor fi achitate integral.

Comisii de licenţă şi dizertaţie

Comisia 1 de licenţa:

 • Cornelius Croitoru (președinte)
 • Anca Vitcu
 • Cristian Frăsinaru
 • Mădălina Ioniță (secretară)
Comisia 2 de licenţa:

 • Henri Luchian (președinte)
 • Anca Ignat
 • Cristian Gațu
 • Florentin Olariu (secretar)
Comisia de dizertaţie:
 • Dorel Lucanu (președinte)
 • Dan Cristea
 • Liviu Ciortuz
 • Sorin Iftene
 • Cosmin Vârlan (secretar)

© 2006-2010 FII | about | intranet