A. I. Cuza University of Iaşi


Absolvire 2010

Licenţă – Dizertaţie – 2010

Informatică - Curs de zi

Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 28 iunie – 02 iulie 2010
Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor:
 • 7-10 iulie 2010
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte pentru licenta:
 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat, sau descarca de aici);
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat, sau descarca de aici);
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • studenţii care au studiat prin planul de învaţământ al facultăţii o limbă străină cel puţin 4 semestre vor depune chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică in cuantum de 15 lei. (se achita la BRD);
 • studenţii care nu au studiat 4 semestre o limbă străină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 lei);
 • studenţii care au beneficiat de burse de studii intr-o ţară străină pe o perioadă de minim 6 luni şi studenţii care au obţinut certificate si diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate (ex. Certificat TOEFL, cu punctaj minim 500) pot prezenta documentele respective.
 • un exemplar din lucrarea de licenţă cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se elibereaza de catre responsabila cu situatia scolara, doamna Lacramioara Leonte, vezi cam. 201)
 • dosar plic;
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte pentru dizertatie:
 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat sau descarca de aici);
 • copie legalizata după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat, sau descarca de aici);
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se elibereaza de catre responsabila cu situatia scolara, doamna Lacramioara Leonte, vezi cam. 201)
 • dosar plic;
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ;
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recuperari laboratoare, vor fi achitate integral.

Comisii de licenţă şi dizertaţie

Comisia 1 de licenţa:

 • Gheorghe Grigoraș (președinte)
 • Sabin-Corneliu Buraga
 • Sorin Iftene
 • Cosmin Varlan (secretar)
Comisia 2 de licenţa:
 • Ferucio Laurențiu Țiplea (președinte)
 • Liviu Ciortuz
 • Vlad Rădulescu
 • Emanuel Onica (secretar)
Comisia de dizertaţie:
 • Cornelius Croitoru (președinte)
 • Dan Cristea
 • Henri Luchian
 • Ionuț Pistol (secretar)

© 2006-2010 FII | about | intranet