A. I. Cuza University of Iaşi


Graduation 2009

Programarea susţinerii lucrărilor de LICENŢĂ:

Licenţă – Dizertaţie – 22-28 iunie 2009

Informatică - Curs de zi

Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 9 iunie – 16 iunie 2009
Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor:
 • 22 iunie – 28 iunie 2009
Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • Licenţă: chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică - 15 RON; studenţii care nu au studiat 4 semestre o limba straină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 RON);
 • un exemplar din lucrarea de licenţă/dizertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de licenţă/dizertaţie (unde este cazul);
 • dosar plic
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ;
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recupărari laboratoare, vor fi achitate integral.

Comisii de licenţă şi dizertaţie

Comisia 1 de licenţa:

 • Dorel Lucanu (preşedinte),
 • Cornelius Croitoru,
 • Cristian Frăsinaru,
 • Lenuţa Alboaie (secretară)
Comisia 2 de licenţa:
 • Dan Cristea (preşedinte),
 • Gheorghe Grigoraş,
 • Vlad Rădulescu,
 • Adrian Iftene (secretar)
Comisia de dizertaţie:
 • Henri Luchian (preşedinte),
 • Sabin Buraga,
 • Liviu Ciortuz,
 • Corina Forăscu (secretară)


© 2006-2010 FII | about | intranet