A. I. Cuza University of Iaşi


Absolvire 2007

Licenţă – Absolvire – iunie 2007

Informatică, Colegiu - Curs de zi

Perioada de înscriere: 4 iunie – 14 iunie 2007 (Dosarele se primesc la secretariat conform programului)

Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor: 18 – 24 iunie 2007

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică - 15 RON, (numai pentru absolvenţii de informatică - 4 ani); studenţii care nu au studiat 4 semestre o limba straină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 RON) ;
 • un exemplar din lucrarea de licenţă cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară;
 • dosar plic
Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recupărari laboratoare, vor fi achitate integral.

Master - Disertaţie iunie 2007

Curs de zi

Perioada de înscriere: 18– 21 iunie 2007 (Dosarele se primesc la secretariat conform programului)

Susţinerea lucrării de disertaţie: 25 – 30 iunie 2007

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară;
 • dosar plic
Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recupărari laboratoare, vor fi achitate integral.

© 2006-2010 FII | about | intranet