Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Anul universitar 2008-2009

Curricula

Structură

Semestrul I

1 octombrie:
Deschiderea anului universitar
1 octombrie - 21 decembrie:
12 săptămâni de activitate didactică
22 decembrie - 4 ianuarie:
Vacanţa de iarnă
5 ianuarie - 17 ianuarie:
2 săptămâni activitate didactică
19 ianuarie - 1 februarie:
2 săptămâni sesiunea de iarnă
2 februarie - 15 februarie:
2 săptămâni de vacanţă
În perioada 2 - 15 februarie se poate organiza o sesiune pentru restanţe, reexaminări pentru completarea punctajului, reexaminări pentru mărirea notei.
În perioada 9 - 15 februarie se poate organiza o sesiune de restanţă pentru examene de finalizare a studiilor.

Semestrul II

Anii I-III licenţă, I-II master

16 februarie - 24 mai:
14 săptămâni activitate didactică.
Zilele de Paşte vor fi libere. Orele didactice din ziua a treia se vor recupera. Orarul recuperărilor va fi adus la cunoştinţa studenţilor.
25 mai - 7 iunie:
2 săptămâni sesiunea de vară
8 iunie - 21 iunie:
2 săptămâni definitivarea lucrării de licenţă/diplomă.
În această perioadă se poate susţine o sesiune de restanţe (7 zile), reexaminări pentru completarea punctajului, reexaminări pentru mărirea notei.
Înscrierile pentru examenul de licenţă/absolvire/diplomă se vor efectua în ultima săptămână din acest interval.
22 iunie - 28 iunie:
Susţinerea examenului de absolvire/licenţă/diplomă
29 iunie - 1 octombrie:
Vacanţa de vară
8 iunie - 17 iulie:
Cursuri şi alte activităţi didactice ale D.P.P.D.

Coordonatorul activităţii didactice

Îndrumători

Anul I, semestrul I

Anul I, semestrul II

Anul II, semestrul I

Anul II, semestrul II

Anul III, semestrul I

Anul III, semestrul II

Toate specializarile de master


© 2006-2010 FII | despre site | intranet