Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Studii de licenţă 2018-2019

Anul I, semestrul 1

CodCursCSLCrF
CS1101 Structuri de date 2 1 1 6 E
CS1102 Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare 2 0 2 5 E
CS1103 Logică pentru informatică 2 2 0 6 E
CS1104 Matematică 2 2 0 5 E
CS1105 Introducere în programare 1 0 2 4 EVP
CS1106 Limba engleză I 0 2 0 4 EVP
CS1113F Programare competitivă I 1 3 0 3 EVP
CS1114F Educaţie fizică 0 1 0 1 EVP
CS1115F Psihologia educaţiei 2 2 0 5 E

Anul I, semestrul 2

CodCursCSLCrF
CS1207 Programare orientată-obiect 2 0 2 6 E
CS1208 Sisteme de operare 2 0 2 6 E
CS1209 Fundamente algebrice ale informaticii 2 2 0 5 E
CS1210 Probabilităţi şi statistică 2 1 1 4 EVP
CS1211 Proiectarea algoritmilor 2 2 0 5 E
CS1212 Limba engleză II 0 2 0 4 EVP
CS1215F Programare competitivă II 1 3 0 3 EVP
CS1216F Educaţie fizică 0 1 0 1 EVP
CS1217F Etică și integritate academică 1 0 0 3 EVP
CS1213F Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului) 2 2 0 5 E

Anul II, semestrul 1

CodCursCSLCrF
CS2101 Reţele de calculatoare 2 0 2 6 E
CS2102 Baze de date 2 0 2 6 E
CS2103 Limbaje formale, automate şi compilatoare 2 0 2 5 E
CS2104 Algoritmica grafurilor 2 2 0 5 E
CS2105 Curs opţional 1 (CO1)
O1: Calculabilitate, decidabilitate şi complexitate
O2: Principii ale limbajelor de programare
O3: Algoritmi genetici
2 0 2 4 EVP
CS2106 Limba engleză III 0 2 0 4 EVP
CS2113F Programare competitivă III 1 3 0 3 EVP
CS2114F Educaţie fizică 0 1 0 1 EVP
CS2115F Practică în industrie I 0 0 2 3 EVP
CS2116F Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) 2 2 0 5 E

Anul II, semestrul 2

CodCursCSLCrF
CS2207 Tehnologii WEB 2 0 2 6 E
CS2208 Programare avansată 2 0 2 5 E
CS2209 Ingineria Programării 2 0 2 6 E
CS2210 Practică SGBD 1 0 2 4 EVP
CS2211 Curs opţional 2 (CO2)
O1: Programare funcţională
O2: Modele continue şi Matlab
O3: Introducere in criptografie
O3: Antreprenoriat și inovare în IT
2 0 2 5 E
CS2212 Limba engleză IV 0 2 0 4 EVP
CS2213F Programare competitivă IV 1 3 0 3 EVP
CS2214F Educaţie fizică 0 1 0 1 EVP
CS2215F Didactica informaticii 2 2 0 5 E

Anul III, semestrul 1

CodCursCSLCrF
CS3101 Învățare automată 2 2 0 6 E
CS3102 Securitatea informaţiei 2 0 2 5 E
CS3103 Inteligenţă artificială 2 0 2 6 E
CS3104 Curs opţional 3 (CO3)
O1: Introducere în .NET
O2: Dezvoltarea sistemelor fizice utilizând microprocesoare
O3: Rețele neuronale
O4: Animaţie 3D: algoritmi şi tehnici fundamentale
2 0 2 4 EVP
CS3105 Curs opţional 4 (CO4)
O1: Programare și modelare probabilistă
O2: Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client
O3: Capitole speciale de sisteme de operare
O4: Inginerie software specifcă automobilelor
2 2 0 5 E
CS3106 Practică - Programare în Python 1 0 2 4 EVP
CS3113F Programare competitivă V 1 3 0 3 EVP
CS3114F Practică în industrie II 0 0 2 3 EVP
CS3115F Instruire asistată de calculator 1 1 0 2 CO
CS3116F Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) 0 3 0 3 CO

Anul III, semestrul 2

CodCursCSLCrF
CS3207 Calcul numeric 2 0 2 4 EVP
CS3208 Grafică pe calculator 2 0 2 4 EVP
CS3209 Curs opţional 5 (CO5)
O1: Programare bazată pe reguli
O2: Tehnici de programare pe platforma Android
O3: Analiza reţelelor media sociale
O4: Aspecte computaţionale în teoria numerelor
2 0 2 5 E
CS3210 Curs opţional 6 (CO6)
O1: Psihologia comunicării profesionale în domeniul IT-lui
O2: Programare MS-Office
O3: Cloud Computing
O4: Metodologii de lucru în mediul Open Source
2 0 2 6 E
CS3211 Curs opţional 7 (CO7)
O1: Reţele Petri şi aplicaţii
O2: Smart Card-uri şi Aplicaţii
O3: Topici speciale de programare .NET
O4: Tehnici de ingineria limbajului natural
2 0 2 6 E
CS3212 Elaborare lucrare de licenţă 0 0 4 5 EVP
CS3213F Programare competitivă VI 1 3 0 3 EVP
CS3214F Managementul clasei de elevi 1 1 0 3 E
CS3215F Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 0 3 0 2 CO

© 2006-2010 FII | despre site | intranet