Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Studii de master 2018-2019

Inginerie Software

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MISS1101 Tehnici avansate de ingineria programării 2 2 7 E
MISS1102 Metode formale în ingineria software 2 2 8 EVP
MISS1103O1 Tehnologii Java 2 2 7 E
MISS1104 Discipline opţionale: 1 din 3
O1: Sisteme de operare distribuite
O2: Reverse Engineering
O3: Capitole avansate de reţele neuronale
2 2 8 E

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MISS1205 Discipline opţionale: 2 din 3
O1: Capitole speciale de învăţare automată
O2: Programare concurentă și distribuită
O3: Sisteme bazate pe evenimente
2 2 8 E/EVP
MISS1206 Discipline opţionale: 2 din 3
O1: Interacţiune om-calculator
O2: Calitatea sistemelor software
O3: Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici
2 2 7 E/EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MISS2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MISS2102 Disciplină fundamentală pentru ingineria software V 2 2 8 EF
MISS2103 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VI 2 2 8 EF
MISS2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MISS2205 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VII 2 2 8 EF
MISS2206 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VIII 2 2 8 EF
MISS2207 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MISS2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MISS1FG01 Cercetări operaţionale
MISS1FG02 Tehnologii Java
MISS1FG03 Dezvoltarea aplicaţiilor Web
MISS1FG04 Sisteme de operare distribuite

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul I

CodCurs
MISS1FS01 Tehnici avansate de ingineria programării
MISS1FS02 Metode formale în ingineria software
MISS1FS03 Securitate software

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul II

CodCurs
MISS2FS01 Reverse Engineering
MISS2FS02 Interacţiune om-calculator
MISS2FS03 Managementul proiectelor
MISS2FS04 Analiza bazelor mari de date
MISS2FS05 Calitatea sistemelor software
MISS2FS06 Programare concurentă și distribuită

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II

CodCurs
MISS2C01 Sisteme bazate pe evenimente
MISS2C02 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici

Lingvistică Computaţională

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MLC1101 Discipline opţionale: 1 din 2
O1: Structuri de date şi algoritmi (C)
O2: Tehnici avansate de ingineria programării
2 2 7 E
MLC1102 Discipline opţionale: 1 din 2
O1: Bazele matematice ale lingvisticii computaţionale și limbaje formale
O2: Dezvoltarea aplicaţiilor Web
2 2 7 E/EVP
MLC1103 Lexicologie, morfologie și sintaxă computațională 2 2 8 E
MLC1104 Aplicații ale prelucrării limbajului natural 2 2 8 EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MLC1205 Introducere în lingvistică computaţională 2 2 8 E
MLC1206 Prelucrarea statistică a limbajului natural 2 2 8 E
MLC1207 Discipline opţionale: 1 din 2
O1: Limbaje de scripturi
O2: Data mining
2 2 8 E/EVP
MLC1208 Prelucrarea vorbirii și sisteme fuzzy 2 2 6 EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MLC2101 Semantica şi pragmatica limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2102 Lanţuri de prelucrări lingvistice 2 2 8 EF
MLC2103 Traducere automată 2 2 8 EF
MLC2104 Practică de cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MLC2205 Metode de învăţare aplicate limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2206 Aplicaţii ale prelucrării limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2207 Prelucrarea vorbirii şi sisteme fuzzy 2 2 8 EF
MLC2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 6 6 EVP

Optimizare Computaţională

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MOC1101 Tehnici avansate de ingineria programării 2 2 7 E
MOC1102 Tehnologii Java 2 2 7 E
MOC1103 Discipline opţionale: 2 din 3
O1: Capitole speciale de inteligenţă artificială
O2: Capitole avansate de reţele neuronale
O3: Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase
2 2 8 E/EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MOC1205 Capitole speciale de învăţare automată 2 2 8 E
MOC1206 Data mining 2 2 8 E
MOC1207 Metode inspirate din natură 2 2 7 E
MOC1208 Discipline opţionale: 1 din 2
O1: Calitatea sistemelor software
O2: Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese şi practici
2 2 7 E

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MOC2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MOC2102 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională V 2 2 8 EF
MOC2103 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VI 2 2 8 EF
MOC2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MOC2205 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VII 2 2 8 EF
MOC2206 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VIII 2 2 8 EF
MOC2207 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MOC2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MOC1FG01 Tehnici avansate de ingineria programării
MOC1FG02 Tehnologii Java
MOC1FG03 Dezvoltarea aplicaţiilor Web

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul I

CodCurs
MOC1FS01 Cercetări operaţionale
MOC1FS02 Capitole speciale de inteligenţă artificială
MOC1FS03 Analiza experimentală a algoritmilor
MOC1FS04 Procesarea digitală a imaginilor
MOC1FS05 Capitole avansate de reţele neuronale

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul II

CodCurs
MOC2FS01 Optimizare combinatorică
MOC2FS02 Metode inspirate din natură
MOC2FS03 Capitole speciale de învăţare automată
MOC2FS04 Data mining
MOC2FS05 Analiza bazelor mari de date
MOC2FS06 Programare concurentă și distribuită
MOC2FS07 Interacţiune om-calculator

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II

CodCurs
MOC2C01 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici
MOC2C02 Interacţiune om-calculator
MOC2C03 Managementul proiectelor
MOC2C04 Sisteme bazate pe evenimente
MOC2C05 Calitatea sistemelor software
MOC2C06 Programare concurentă și distribuită

Sisteme Distribuite

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSD1101 Tehnici avansate de ingineria programării 2 2 7 E
MSD1102 Metode formale în ingineria software 2 2 8 EVP
MSD1103 Discipline opţionale: 1 din 3
O1: Dezvoltarea aplicaţiilor Web
O2: Procesarea digitală a imaginilor
O3: Analiza experimentală a algoritmilor
2 2 7 E/EVP
MSD1104 Discipline opţionale: 1 din 3
O1: Sisteme de operare distribuite
O2: Securitatea sistemelor de operare si sisteme malițioase
O3: Blockchain - fundamente și aplicații
2 2 8 E

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSD1205 Discipline opţionale: 2 din 3
O1: Modelarea sistemelor distribuite
O2: Programare concurentă și distribuită
O3: Sisteme bazate pe evenimente
2 2 8 E/EVP
MSD1206 Discipline opţionale: 2 din 3
O1: Specificarea şi verificarea sistemelor distribuite
O2: Protocoale de securitate. Modelare şi verificare
O3: Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici
2 2 7 E

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSD2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MSD2102 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite V 2 2 8 EF
MSD2103 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MSD2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSD2205 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VI 2 2 8 EF
MSD2206 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VII 2 2 8 EF
MSD2207 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VIII 2 2 8 EF
MSD2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MSD1FG01 Tehnici avansate de ingineria programării
MSD1FG02 Tehnologii Java
MSD1FG03 Metode formale în ingineria software

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul I

CodCurs
MSD1FS01 Sisteme de operare distribuite
MSD1FS02 Dezvoltarea aplicaţiilor Web

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul II

CodCurs
MSD2FS01 Modelarea sistemelor distribuite
MSD2FS02 Specificarea şi verificarea sistemelor distribuite
MSD2FS03 Capitole speciale de învăţare automată
MSD2FS04 Fluxuri de lucru. Modelare, verificare, securitate
MSD2FS05 Protocoale de securitate. Modelare şi verificare
MSD2FS06 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici
MSD2FS07 Sisteme bazate pe evenimente
MSD2FS08 Programare concurentă și distribuită

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul I

CodCurs
MSD1C01 Cercetări operaţionale
MSD1C02 Capitole speciale de inteligenţă artificială

Securitatea Informaţiei

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSI1101 Tehnici avansate de criptografie 2 2 8 E
MSI1102 Tehnici avansate de ingineria programării 2 2 7 E
MSI1103 Tehnici și metode de criptanaliză 2 2 8 E
MSI1104 Arhitecturi hardware în criptografie 2 2 7 E

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSI1205 Modele de securitate 2 2 8 E
MSI1206 Specificarea și verificarea sistemelor 2 2 7 E
MSI1207 Securitatea rețelelor de calculatoare 2 2 8 E
MSI1208 Protocoale de securitate: modelare și verificare 2 2 7 E

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSI2101 Securitatea sistemelor software 2 2 8 EF
MSI2102 Securitatea reţelelor wireless şi a dispozitivelor mobile 2 2 8 EF
MSI2103 Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase 2 2 8 EF
MSI2104 Practică de cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSI2205 Logici de încredere în securitatea informaţiei 2 2 8 EF
MSI2206 Securitatea comerţului electronic 2 2 8 EF
MSI2207 Curs opţional
O1: Securitatea fluxului informaţional
O2: Metode bioinformatice în securitate
2 2 8 EF
MSI2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP

© 2006-2010 FII | despre site | intranet