Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Studii de master 2017

Inginerie Software

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MISS1101 Disciplină fundamentală generală I 2 2 8 EF
MISS1102 Disciplină fundamentală generală II 2 2 8 EF
MISS1103 Disciplină fundamentală pentru ingineria software I 2 2 8 EF
MISS1104 Practică profesională/cercetare I 0 4 6 EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MISS1205 Disciplină fundamentală pentru ingineria software II 2 2 8 EF
MISS1206 Disciplină fundamentală pentru ingineria software III 2 2 8 EF
MISS1207 Disciplină fundamentală pentru ingineria software IV 2 2 8 EF
MISS1208 Practică profesională/cercetare II 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MISS2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MISS2102 Disciplină fundamentală pentru ingineria software V 2 2 8 EF
MISS2103 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VI 2 2 8 EF
MISS2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MISS2205 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VII 2 2 8 EF
MISS2206 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VIII 2 2 8 EF
MISS2207 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MISS2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MISS1FG01 Cercetări operaţionale
MISS1FG02 Tehnologii Java
MISS1FG03 Dezvoltarea aplicaţiilor Web
MISS1FG04 Sisteme de operare distribuite

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul I

CodCurs
MISS1FS01 Tehnici avansate de ingineria programării
MISS1FS02 Metode formale în ingineria software
MISS1FS03 Securitate software

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul II

CodCurs
MISS2FS01 Reverse Engineering
MISS2FS02 Interacţiune om-calculator
MISS2FS03 Managementul proiectelor
MISS2FS04 Analiza bazelor mari de date
MISS2FS05 Calitatea sistemelor software
MISS2FS06 Programare concurentă şi distribuită

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II

CodCurs
MISS2C01 Sisteme bazate pe evenimente
MISS2C02 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese si practici

Lingvistică Computaţională

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MLC1101 Curs opţional 1
O1: Structuri de date şi algoritmi (C)
O2: Tehnologii avansate de ingineria programării
2 2 8 EF
MLC1102 Curs opţional 2
O1: Bazele matematice ale lingvisticii computaţionale şi limbaje formale
O2: Dezvoltarea aplicaţiilor Web
2 2 8 EF
MLC1103 Lexicologie, morfologie şi sintaxă computatională 2 2 8 EF
MLC1104 Practică de cercetare I 0 4 6 EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MLC1205 Introducere în prelucrarea limbajului natural 2 2 8 EF
MLC1206 Prelucrarea statistică a limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2205 Curs opţional 3
O1: Limbaje de scripturi (Perl, Linux)
O2: Analiza bazelor mari de date
2 2 8 EF
MLC1208 Practică de cercetare II 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MLC2101 Semantica şi pragmatica limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2102 Lanţuri de prelucrări lingvistice 2 2 8 EF
MLC2103 Traducere automată 2 2 8 EF
MLC2104 Practică de cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MLC2205 Metode de învăţare aplicate limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2206 Aplicaţii ale prelucrării limbajului natural 2 2 8 EF
MLC2207 Prelucrarea vorbirii şi sisteme fuzzy 2 2 8 EF
MLC2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 6 6 EVP

Optimizare Computaţională

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MOC1101 Disciplină fundamentală generală I 2 2 8 EF
MOC1102 Disciplină fundamentală generală II 2 2 8 EF
MOC1103 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională I 2 2 8 EF
MOC1104 Practică profesională/cercetare I 0 4 6 EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MOC1205 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională II 2 2 8 EF
MOC1206 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională III 2 2 8 EF
MOC1207 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională IV 2 2 8 EF
MOC1208 Practică profesională/cercetare II 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MOC2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MOC2102 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională V 2 2 8 EF
MOC2103 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VI 2 2 8 EF
MOC2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MOC2205 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VII 2 2 8 EF
MOC2206 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VIII 2 2 8 EF
MOC2207 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MOC2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MOC1FG01 Tehnici avansate de ingineria programării
MOC1FG02 Tehnologii Java
MOC1FG03 Dezvoltarea aplicaţiilor Web

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul I

CodCurs
MOC1FS01 Cercetări operaţionale
MOC1FS02 Capitole speciale de inteligenţă artificială
MOC1FS03 Analiza experimentală a algoritmilor
MOC1FS04 Procesarea digitală a imaginilor
MOC1FS05 Capitole avansate de reţele neuronale

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul II

CodCurs
MOC2FS01 Optimizare combinatorică
MOC2FS02 Metode inspirate din natură
MOC2FS03 Capitole speciale de învăţare automată
MOC2FS04 Data mining
MOC2FS05 Analiza bazelor mari de date

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II

CodCurs
MOC2C01 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese si practici
MOC2C02 Interacţiune om-calculator
MOC2C03 Managementul proiectelor
MOC2C04 Sisteme bazate pe evenimente
MOC2C05 Calitatea sistemelor software
MOC2C06 Programare concurentă şi distribuită

Sisteme Distribuite

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSD1101 Disciplină fundamentală generală I 2 2 8 EF
MSD1102 Disciplină fundamentală generală II 2 2 8 EF
MSD1103 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite I 2 2 8 EF
MSD1104 Practică profesională/cercetare I 0 4 6 EVP

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSD1205 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite II 2 2 8 EF
MSD1206 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite III 2 2 8 EF
MSD1207 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite IV 2 2 8 EF
MSD1208 Practică profesională/cercetare II 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSD2101 Disciplină fundamentală generală III 2 2 8 EF
MSD2102 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite V 2 2 8 EF
MSD2103 Disciplină complementară I 2 2 8 EF
MSD2104 Practică profesională/cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSD2205 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VI 2 2 8 EF
MSD2206 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VII 2 2 8 EF
MSD2207 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VIII 2 2 8 EF
MSD2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP
 
Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

CodCurs
MSD1FG01 Tehnici avansate de ingineria programării
MSD1FG02 Tehnologii Java
MSD1FG03 Metode formale în ingineria software

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul I

CodCurs
MSD1FS01 Sisteme de operare distribuite
MSD1FS02 Dezvoltarea aplicaţiilor Web

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul II

CodCurs
MSD2FS01 Modelarea sistemelor distribuite
MSD2FS02 Specificarea şi verificarea sistemelor distribuite
MSD2FS03 Capitole speciale de învăţare automată
MSD2FS04 Fluxuri de lucru. Modelare, verificare, securitate
MSD2FS05 Protocoale de securitate. Modelare şi verificare
MSD2FS06 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese si practici
MSD2FS07 Sisteme bazate pe evenimente

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul I

CodCurs
MSD1C01 Cercetări operaţionale
MSD1C02 Capitole speciale de inteligenţă artificială

Securitatea Informaţiei

Anul I, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSI1101 Criptografie pe curbe eliptice 2 2 8 EF
MSI1102 Tehnici avansate de ingineria programării 2 2 8 EF
MSI1103 Tehnici şi metode de criptanaliză 2 2 8 EF
MSI1104 Arhitecturi hardware în criptografie 2 2 6 EF

Anul I, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSI1205 Modele de securitate 2 2 8 EF
MSI1206 Specificarea şi verificarea sistemelor 2 2 8 EF
MSI1207 Securitatea reţelelor de calculatoare 2 2 8 EF
MSI1208 Protocoale de securitate: modelare şi verificare 2 2 6 EF

Anul II, semestrul 1

CodCursCS/LCrF
MSI2101 Securitatea sistemelor software 2 2 8 EF
MSI2102 Securitatea reţelelor wireless şi a dispozitivelor mobile 2 2 8 EF
MSI2103 Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase 2 2 8 EF
MSI2104 Practică de cercetare III 0 4 6 EVP

Anul II, semestrul 2

CodCursCS/LCrF
MSI2205 Logici de incredere în securitatea informaţiei 2 2 8 EF
MSI2206 Securitatea comerţului electronic 2 2 8 EF
MSI2207 Curs opţional
O1: Securitatea fluxului informaţional
O2: Metode bioinformatice în securitate
2 2 8 EF
MSI2208 Elaborarea lucrării de disertaţie 0 4 6 EVP

© 2006-2010 FII | despre site | intranet