A. I. Cuza University of Iaşi


Numele candidatului: Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela Crişan

Domeniul în care va susţine teza: Informatică

Instituţia unde candidatul este titular:

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Facultatea de Ştiinţe

Anunţ susţinere

CV

Lista de lucrări

Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

Rezumatul tezei de abilitare: în limba engleză – în limba română

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

Adresa MEN – aprobarea comisiei de abilitare

Data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare: 8.12.2017, ora 12:00, sala C308, corp C.


© 2006-2010 FII | about | intranet