Universitatea A. I. Cuza Iaşi

Programare funcţională

Numele cursuluiProgramare funcţională CodCS2211O2
Generaţia Studii de licenţă, 2010 - 2013 Pachet 2
Nivel de studii Licenţă An 2 Semestru 2 Statut Opţional
Nr. de ore pe săptămânăNr. total de ore pe semestruNr. de ore de lucru individualCrediteMod de evaluareLimba de predare
CSLPr
2 0 2 0 56 94 5 E ro
Titularul disciplineiTitlu academic şi ştiinţific
Profesor, Dr., Gheorghe Grigoraş
Discipline absolvite anterior
Obiective
  • understanding of the theory and practice of functional programming using the modern functional language Haskell.
  • the ability to solve problems in and using functional programming
  • the ability to utilise mathematics and formal methods
Tematica generalăThe course covers the following subjects: The Hugs system, Type information, Defining functions, List comprehensions, Recursive functions, Higher-order functions, Interactive programs, Functional parsers, Defining types, Lazy evaluation, Reasoning about programs.
Tematica seminariilor / laboratoarelorThe Hugs system, Programming in Haskell, Defining functions, Recursive functions, Higher-order functions, Interactive programs, 2 individual projects.
Metode de predareTransparences and video projector.
BibliografieRichard Bird: Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall, 1998.

Graham Huton, Programming in Haskell, http://www.cs.nott.ac.uk/~gmh/.

Limbajul Haskell: www.haskell.com.

EvaluarecondiţiiLaboratory Activity (LA), Final Exam (FE)
criteriiLA ≥ 5, FE ≥ 5
formeLA: each project is evaluated with a mark between 1 and 10.

FE: the final exam covers the lecture notes and is evaluated with a mark between 1 and 10.

formula notei finaleFinal Mark = 50% LA +50% FE

© 2006-2010 FII | despre site | intranet