A. I. Cuza University of Iaşi


Colocviu de admitere la gradul didactic I, seria 2010−2012

Cererile candidaţilor privitoare la tema lucrării metodico-ştiinţifice şi bibliografia minimală se vor depune la secretariatul facultăţii în intervalul 11−22 ianuarie 2010.

Colocviul de admitere la gradul didactic I va avea loc vineri, 5 februarie 2010, începând cu orele 11. Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se va face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Facultăţii de Informatică – telefon: 0232/201090.


© 2006-2010 FII | about | intranet