A. I. Cuza University of Iaşi


Admitere 2014 - studii doctorale

Conducători de doctorat

 • Prof. dr. DAN CRISTEA - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. dr. DOREL LUCANU - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. dr. HENRI LUCHIAN - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. dr. FERUCIO LAURENŢIU ŢIPLEA - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. dr. CĂTĂLIN DIMA - Departamentul de Informatică, Facultatea de Ştiinţe, Université Paris-Est Créteil Val de Marne

Informaţii privind admiterea din septembrie 2014

Regulamente

Număr de locuri

 • finanţate de la buget, cu bursă MEN: 4
 • finanţate de la buget, cu bursă UAIC: 3
 • cu taxă: 2

Calendar

Înscrierea candidaţilor: 1 - 12 septembrie

Concursul de admitere: 16 septembrie

 • testul scris: ora 15 (holul din fata biroului 507 (D. Lucanu), etaj III, scara din parte de est)
 • proba orală: ora 16
Programarea probei orale:

 • VATAMANU M. CRISTINA, prof.dr.Henri Luchian, 16,00
 • CRĂCIUN C. VLAD CONSTANTIN, prof.dr.Dorel Lucanu, 16:20
 • GAGEA P. ANDREEA (căs.MACOVEI), prof.dr.Dan Cristea, 16:40
 • SCUTELNICU V. LIVIU ANDREI, prof.dr.Dan Cristea, 17:00
 • BABINCIUC V. EVGHENI, prof.dr.Ferucio Tiplea, 17:20
 • NICA F. ANCA MARIA, prof.dr.Ferucio Tiplea, 17:40
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Contestaţii: 19 septembrie

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014 - 2015: 6000 RON

Condiţii de admitere

Examenul de admitere va consta în susţinerea a două probe: o probă scrisă şi o probă orală. În caz de medii egale la examenul de admitere, departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor de la proba orală.

Desfăşurarea concursului

Proba scrisă

 • Tematica generală: direcţii de cercetare actuale în Informatică.
 • Tematica specifică: particularizare pentru domeniile de interes ale conducătorului.
 • Testul constă în tratarea unui subiect tras la sorți de către candidat din lista propusă de catre conducătorul la care s-a înscris candidatul.
Proba orală

Constă într-un interviu ce va include întrebări despre tema de cercetare aleasă și care să testeze nivelul cunoștinţelor candidatului în subdomeniul de cercetare al temei.

Tematică admitere doctorat

Candidaţii vor opta pentru una dintre următoarele tematici:

Prof. univ. dr. DAN CRISTEA (http://www.infoiasi.ro/bin/Structure/dcristea)

 • Human Language Technologies
 • Artificial Intelligence
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN DIMA (http://www.lacl.fr/dima/)
 • Timed and Hybrid Systems
Prof. univ. dr. DOREL LUCANU (https://fmse.info.uaic.ro/~dorel.lucanu/)
 • Formal Methods Applied in Software Engineering
 • Programming Language Semantics (see k-framework.org)
Prof. univ. dr. HENRI LUCHIAN (http://www.infoiasi.ro/bin/Structure/hluchian)
 • Evolutionary Computing
Prof. univ. dr. FERUCIO LAURENŢIU ŢIPLEA (http://www.infoiasi.ro/bin/Structure/fltiplea)
 • Formal Models and Verification (automata theory, Petri nets, universal algebras, temporal logics)
 • Cryptography and Security Protocols (pure cryptography, security protocols modeling and verification)

Acte necesare pentru înscriere

 • dosar plic
 • fişa de înscriere în care se vor menţiona opţiunile pentru onducătorul de doctorat, cu avizul acestuia
 • curriculum vitae
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul)
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Uniersităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute
 • copie legalizată după certificatul de naştere
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent
 • copie legalizată după diploma de licenţă şi foaia matricolă
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 • copie carte de identitate
Menţiuni

 • Se pot înscrie pentru a susţine examenul de admitere la doctorat doar candidaţii care au un calificativ general echivalent unei medii de 8,00 la lucrarea de licenţă şi disertaţie.
 • La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de masterat (sau echivalentă) în domeniul de specialitate sau apropiat acestuia.
 • Taxa de înscriere nu se restituie.
 • Declaraţiile false sau uzul de fals pentru orice document din dosarul de admitere atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
 • Candidaţii declaraţi admişi la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei.

© 2006-2010 FII | about | intranet